روانکاری شرایط مرزی

 

تقریبا تمام متخصصین روانکاری معتقد هستند که در روانکاری شرایط مرزی بیشترین مقدار اصطکاک وجود دارد. این حالت در موقع روشن کردن ماشین آلات ،سرعت های کم ویا بار زیاد روی ماشین ایجاد می شود.در این نوع روانکاری،ضخامت روغن به قدری کم است که تماس فلز به فلز رخ خواهد داد.این امر باعث ایجاد سایش وچسبندگی سطح به یکدیگر خواهد شد.

مهندسین روانکاری وتریبولوژیست ها معتقدند که بیش از 70درصد سایش در هنگام روشن کردن ماشین وبه علت روانکاری شرایط مرزی رخ می دهد

معولی ترین روش برای جلوگیری از سایش وچسبندگی در روانکاری شرایط مرزی،استفاده از روغن هایی است که دارای مواد افزودنی ضد سایش یا فشار پذیر باشند. این مواد با سطوح وارد واکنش شده ویک لایه روی آن ها ایجاد می کنند. این لایه ها به عنوان سطوح فدا شونده عمل کرده وبه جای اینکه سطوح فلزی ساییده شوند، این لایه هاساییده خواهند شد

روش دیگر جهت کاهش سایش در روانکاری شرایط مرزی ،افزایش گرانروی روغن است.اگرچه این کار در بعضی موارد جوابگو می باشد، ولی خودش باعث ایجاد مشکل دیگری می گردد.