گردآوری فرهنگ لغات تخصصی صنعت نفت و گاز توسط شرکت نفت سپاهان

فرهنگ اصطلاحات صنعت روانکاری به همت شرکت نفت سپاهان گردآوری شد.

به گزارش اسپیدی نیوز، طی سالیان گذشته اگرچه تلاش هایی در زمینه گردآوری لغات تخصصی صنعت روانکاری صورت گرفته بود، اما واژه نامه تخصصی مجزا و جامعی وجود نداشته و کتب چاپ شده در این زمینه نیز از جامعیت لازم برخوردار نبوده اند؛ لذا ضرورت گردآوری کتابی جامع با موضوعیت لغات تخصصی صنعت روانکاری بیش از پیش احساس می شد.

در این راستا، شرکت نفت سپاهان که در بازار داخلی با برند اسپیدی شناخته می شود، با بررسی کتب موجود مرتبط با روغن، اقدام به گردآوری لغات تخصصی صنعت روانکاری نموده و بدین طریق گامی مهم در جهت جامعیت بخشی به واژه نامه ای تخصصی برداشته است.

منبع: اسپیدی نیوز

گردآوری فرهنگ لغات تخصصی صنعت نفت و گاز توسط شرکت نفت سپاهان