باشگاه مشتریان اسپیدی ویژه رانندگان اسنپ هر چند وقت یکبار با همکاری اسنپ “جشنواره ویژه رانندگان” داریم این تازه اولشه ، منتظر خبرهای جذابمون باش. پل ارتباطی ما با شما…